Archive for Març de 2013

Projecte de direcció de l’Institut Cubelles d’Antonio Tinajas Ruiz per al període 2013-2017.

24/03/2013

Aquest és el meu projecte de direcció, que ha estat valorat per la comissió de selecció que m’ha acabat triant com a director de l’Institut Cubelles per al període 2013-2017. És el resultat d’una opinió crítica compartida del funcionament actual del nostre centre (gener de 2013). També és la concreció d’un convenciment: que una millor gestió és necessària i hauria de ser possible.

Projecte de direcció Institut Cubelles

Anuncis