Archive for Abril de 2011

2n d’ESO: Elaboració d’un PPT sobre l’alcohol o el tabac

18/04/2011

Durant aquest trimestre, hauràs d’elaborar una presentació PowerPoint per parelles sobre el consum d’alcohol o sobre el consum de tabac. La presentació ha de tenir entre 10 i 15 diapositives i pots tractar un o més d’un dels temes següents:

 Consum de begudes alcohòliques

  • Consum d’alcohol i accidentalitat (a la carretera, a la feina…).
  • Malalties greus provocades pel consum excessiu d’alcohol.
  • La persona alcohòlica i les relacions dins la família.
  • El consum d’alcohol per part dels joves. ¿Per què ho fan? Possibles solucions.
  • Els problemes per a supera l’addicció a l’alcohol.

 Consum de tabac

  • El tabac com a negoci.
  • Descripció de les condicions de vida que pateixen les persones amb  malalties greus ocasionades pel consum de tabac (càncer de pulmó, de laringe, enfisema pulmonar greu…).
  • El consum passiu de tabac (a la llar, a la feina, als llocs públics…) i les seves conseqüències. Principals perjudicats.
  • El consum de tabac per part dels joves. ¿Per què ho fan? Possibles solucions.
  • Els problemes per a supera l’addicció al tabac.

 El contingut de la vostra presentació ha de reflectir la veritable importància social dels aspectes tractats. Pots incloure fotografies i música. Evita incloure molt de text en cada diapositiva (màxim tres línies). Prova de transmetre informació rellevant i fer-ho de la forma més punyent. Tria tamanys de lletres i colors que permetin la visualització correcta del PPT des del fons d’un aula.

El nom de l’arxiu PPT ha de ser el nom i primer cognom de les persones autores. L’has d’enviar abans del 15 de maig al correo electrònic atinajas@hotmail.com .

1r de Batxillerat: continguts teòrics tercer trimestre

18/04/2011

Durant aquest tercer trimestre hem practicat el futbol i ldedicarem unes quantes sessions a l’hoquei, al beisbol i al voleibol. Quant als continguts teòrics dels quals t’hauràs d’examinar, seran els relatius al beisbol i a la reanimacio cardiopulmonar (RCP) d’aduls i nens (no de lactants). Els tens a continuació:

Apunts de beisbol 

http://www.xtec.cat/iesalbadelvalles/documents/Reanimacio_cardiopulmonar.pdf

Pel que fa a la RCP, en la següent pàgina trobaràs altres links que et poden ser útils a l’hora de completar la teva informació (per exemple, http://www.unav.es/digilab/proyectosda/2001/primeros_auxilios/situaciones/reanimacion.html). Treure bona nota és important, però encara ho és més estar en condicions de poder salvar una vida, si es donés el cas.

3r d’ESO: Continguts teòrics tercer trimestre

18/04/2011

Aquest trimestre hem fet beisbol i bàdminton a 3r A. Us haureu d’examinar del reglament i dels aspectes tàctics i estratègics del beisbol. Aquí teniu els vostres apunts:

Apunts de beisbol

2n d’ESO: Continguts teòrics tercer trimestre

18/04/2011

Aquest segon trimestre l’estem dedicant al bàsquet.  També le dedicarem unes sessions al voleibol (que sembla senzill, però no ho és).  A continuació podeu trobar els apunts dels quals us examinareu:

Apunts bàsquet

1r d’ESO: Continguts teòrics tercer trimestre

18/04/2011

El curs s’acaba. Durant aquest mes i mig que queda, practicarem l’hoquei, el bàsquet i el beisbol. Us haureu d’axaminar de les normes bàsiques del bàsquet i del beisbol. Els teniu a continuació:

Resum del reglament de bàsquet

Resum del reglament de beisbol